Lech Kaczyński

Oś czasu

18 czerwca 1949
Lech Kaczyński przychodzi na świat

Lech Kaczyński przychodzi na świat

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku, 45 minut po bracie Jarosławie. Bliźniacy po raz pierwszy ujrzeli świat w domu rodzinnym na…

Polska Anno Domini 1949

Dom państwa Kaczyńskich pulsował zrozumiałą radością po narodzinach bliźniaków, ale ich ojczyzna wchodziła właśnie w najbardziej ponure powojenne lata – okres wzmożonego stalinowskiego terroru. Podczas konferencji w Teheranie (1943) i Jałcie (1945) prezydent Roosevelt i premier Churchill zgodzili się, by państwa…
Dom rodzinny i jego tradycje

Dom rodzinny i jego tradycje

Jadwigę i Rajmunda Kaczyńskich los zetknął ze sobą w 1947 roku podczas balu karnawałowego na Politechnice Warszawskiej. Ona była studentką…
Dzieciństwo

Dzieciństwo

Wychowanie bracia odebrali staranne. Jadwiga Kaczyńska poświęcała bliźniakom każdą wolną chwilę. Opowiadała im bajki, czytała (zainteresowanie…
Przygoda z filmem

Przygoda z filmem

Lecha i Jarosława Kaczyńskich cała Polska poznała zanim stali się znanymi politykami. Zadecydował o tym w pewnym sensie przypadek. Otóż ich wuj…
Braterstwo

Braterstwo

To, że Leszek i Jarek zagrali w filmie, nie było rzecz jasna najpoważniejszą konsekwencją faktu, że przyszli na świat jako bliźnięta jednojajowe.…

Szkoła średnia

Po siedmiu latach nauki w podstawówce przyszedł czas na pójście do liceum. Wybór padł na XLI Liceum Ogólnokształcące imienia Joachima Lelewela. Początkowo bracia chodzili do jednej klasy, następnie na skutek operacji dzielenia klas znaleźli się w osobnych oddziałach. Zasadnicza zmiana nastąpiła po dziesiątej klasie,…
25 listopada 1967 roku

Dziady

Pod koniec 1967 roku Lech Kaczyński - już jako student pierwszego roku prawa – poszedł z kolegą do Teatru Narodowego na przedstawienie „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Wystawieniem dramatu Adama Mickiewicza Dejmek chciał uczcić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Premiera odbyła się 25 listopada.…
8 marca 1968 roku

Marzec 1968

8 marca 1968 roku, w piątek, I rok prawa miał wolny dzień. Niemniej Lech z Jarosławem oraz Wojciechem Jasińskim pojechali na „uniwerek”. Od godziny 12 stali przed ówczesnym gmachem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wysłuchując kolejnych odczytujących rezolucje mówców. Odbywał się bowiem zwołany przez…

Profesor Ehrlich

Marcowe dni wieców, demonstracji i „zadym” były dla Lecha i Jarosława siłą rzeczy czasem intensywnych przeżyć (na nic zdały się zabiegi ich mamy, która schowała synom sznurowadła do butów z myślą, że w ten sposób uniemożliwi im wyjście z domu), ale Marzec w szerszym rozumieniu, uwzględniającym rozgrywające się…
listopad 1971 roku

Przeprowadzka do Sopotu

Po ukończeniu studiów Lech i Jarosław Kaczyńscy stanęli przed pytaniem co dalej. Na rozpoczęcie kariery akademickiej u boku odsuniętego na boczny tor profesora Ehrlicha szans nie było, toteż bracia z dyplomami w kieszeni zaczęli szukać pracy poza uczelnią, ale jej znalezienie wcale nie było takie łatwe. Los jednak…
rok 1971

Pamięć Grudnia 70

Trójmiasto owego czasu kojarzyło się Polakom przede wszystkim z niedawną krwawą rozprawą komunistycznej władzy z protestującymi robotnikami. Bezpośrednią przyczyną wyjścia załóg trójmiejskich zakładów pracy na ulicę była drastyczna podwyżka cen wielu podstawowych artykułów, przede wszystkim żywnościowych. Jej…
rok 1972

Praca naukowa

Z początkiem 1972 roku Lech Kaczyński stał się pełnoprawnym pracownikiem Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął właśnie zajęcia ze studentami. Na razie skromnie – bo tylko z jedną grupą, ale w następnym roku akademickim miał ich już trzy. W drugiej połowie lat 70. najbardziej znaną studentką…
styczeń 1976 roku
Maria Mackiewiczówna

Maria Mackiewiczówna

Brak dachu nad głową był w tamtych czasach zmorą milionów Polek i Polaków. Przeciętny młody człowiek szanse na własny kąt (nawet na kawalerkę) miał…
czerwiec 1976 roku

Wypadki czerwcowe i Komitet Obrony Robotników

Otwarcie się Polski gierkowskiej na Zachód potwierdzało tezę, że kraj nad Wisłą jest najweselszym barakiem w socjalistycznym obozie. W pierwszej połowie lat 70. wzrosły płace i konsumpcja, podniosła się stopa życiowa. Polacy (przynajmniej ci lepiej zarabiający) mogli się cieszyć namiastkami luksusu: pić Coca-Colę,…
rok 1977

Opozycyjny debiut pod znakiem KOR

Z dzisiejszej perspektywy mogłoby się wydawać, że aby trafić do opozycji, wystarczyło tylko chcieć i mieć po temu odwagę. W rzeczywistości tak nie było. Przynajmniej do czasu powstania Komitetu Obrony Robotników, który w publikowanych przez siebie komunikatach podawał adresy i telefony swoich członków. Ta jawność…
rok 1977

W kręgu gdańskiej opozycji robotniczej

Dzięki znajomości z Różą Jancy-Brzozowską i jej mężem Januszem Lechowi Kaczyńskiemu udało się nawiązać kontakt zarówno z małżeństwo Joanny i Andrzeja Gwiazdów, jak i z Bogdanem Borusewiczem, postaciami, które odegrały niebagatelną rolę tak w ruchu opozycyjnym Wybrzeża, jak i później w „Solidarności”. Dla Borusewicza…
kwiecień 1978 roku

WZZ, czyli w stronę Sierpnia

Kiedy Lech Kaczyński powrócił do Trójmiasta, okazało się, że został postawiony przed faktem dokonanym. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża powstały dwa dni po tym, jak państwo Kaczyńscy stanęli na ślubnym kobiercu. Deklarację założycielską podpisali: Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski i Krzysztof Wyszkowski, który…
16 października 1978 roku

Habemus papam!

Była godzina 18.18 kiedy z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Trzeci dzień konklawe przyniósł rozstrzygnięcie, nie było jednak wiadomo, kto został nowym biskupem Rzymu. Wierni obecni na placu, przed telewizorami oraz przy odbiornikach radiowych, z niecierpliwością oczekiwali na pojawienie się w lodżii…
22 czerwca 1980 roku
Narodziny Marty

Narodziny Marty

Nadeszło lato 1980 roku. Czas wielkiego przełomu zarówno w dziejach Polski, jak i w prywatnym życiu rodziny państwa Kaczyńskich. 22 czerwca…
14 sierpnia 1980 roku

Strajk w Stoczni

7 sierpnia dyrekcja Stoczni Gdańskiej zwolniła dyscyplinarnie z pracy na 5 miesięcy przed odejściem na emeryturę skromną, acz popularną suwnicową Annę Walentynowicz. WZZ postanowiły zaprotestować. Wydały ulotkę nawołującą stoczniowców do obrony koleżanki, a Bogdan Borusewicz rozpoczął przygotowania do strajku.…
31 sierpnia 1980 roku

Tworzenie „Solidarności”

To, czego Lech Kaczyński nie wyobrażał sobie nawet „w najśmielszych snach”, zaczęło się rodzić jeszcze tego samego dnia. W godzinę po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego w małej sali BHP rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Zawodowego, w który…
rok 1981

16 miesięcy wolności

Czas „pierwszej Solidarności” często określa się mianem „karnawału”. Jednak ten ukuty w stanie wojennym termin bardziej oddaje ponure nastroje tego okresu niż istotę wydarzeń rozgrywających się między sierpniem ’80 a grudniem ’81. Owszem, radości w tych 16 miesiącach wolności nie brakowało i miała ona często…
13 grudnia 1981 roku

Stan wojenny

Sobota 12 grudnia zaczęła się dla Lecha Kaczyńskiego normalnie. Miał – jak zwykle w weekendy – zajęcia ze studentami zaocznymi. Prowadzone przezeń ćwiczenia najczęściej przybierały formę wykładów, więc nie sprawdzał listy obecności. Nie zauważył, że wśród słuchaczy tym razem zabrakło dokształcających się esbeków. Do…
od 13 grudnia 1981 roku do 17 października 1982 roku

Internowanie

W wyniku operacji o kryptonimie „Jodła”, polegającej na zatrzymaniu i internowaniu wcześniej wyselekcjonowanych działaczy ruchu „Solidarności”, w pierwszą noc stanu wojennego do ośrodków odosobnienia trafiły 3173 osoby. Akcja oczywiście trwała dłużej i do 22 grudnia 1981 roku liczba internowanych wzrosła do 5179.…

Polska stanu wojennego

Odpowiedzią na rozpoczęcie „wojny z narodem” i zgniecenie strajków protestacyjnych było przejście tysięcy aktywistów i sympatyków ruchu „Solidarności” do konspiracji. Wolnościowo nastawieni Polacy spontanicznie sięgnęli po gotowe wzory zachowań, jakich dostarczała im tradycja niepodległościowa, zwłaszcza dziedzictwo…

Konspiracja

Kiedy Lech Kaczyński wrócił do domu z internowania, ton działalności opozycyjnej w Trójmieście nadawała – powstała na początku maja – Regionalna Komisja Koordynacyjna, w skład której wchodzili m.in. Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz i Aleksander Hall. Lis był także członkiem TKK. Przyszły prezydent miał początkowo…

Ku przełomowi

17 lipca 1986 roku Sejm uchwalił ustawę amnestyjną, zaś 11 września szef MSW gen. Czesław Kiszczak wystąpił do prokuratora generalnego o zwolnienie „wszystkich osób skazanych i aresztowanych za przestępstwa przeciw państwu i porządkowi publicznemu”. Do 15 września na wolność wyszło 225 działaczy opozycji. „Ci, co…
od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku
Magdalenka i Okrągły Stół

Magdalenka i Okrągły Stół

Strajki sierpniowe zrobiły swoje. Władze wyraziły gotowość „nawiązania dialogu” z „Solidarnością”. Ta zaś jako warunek sine qua non jakichkolwiek…
4 czerwca 1989
Polacy mówią komunistom „Nie”

Polacy mówią komunistom „Nie”

W wyborach czerwcowych Lech Kaczyński kandydował z listy Komitetu Obywatelskiego na senatora ziemi gdańskiej. Miał ten luksus, że startował z…
12 września 1989 roku

Pierwszy niekomunistyczny rząd

Tego dnia świat obiegły zdjęcia Tadeusza Mazowieckiego pokazującego z ław rządowych w sali obrad Sejmu, w chwilę po powołaniu go na stanowisko premiera, symbol zwycięstwa: utworzoną palcami literę „V”, literę, której – jak przekonywał w stanie wojennym rzecznik rządu Jerzy Urban – nie ma w polskim alfabecie.…
rok 1989

Jesień Ludów i upadek systemu

Kiedy 4 czerwca 1989 roku Polacy mówili komunistycznej władzy „Dość!”, państwa „przodującego systemu” były w stanie wrzenia. Co prawda tego dnia został krwawo stłumiony protest studentów na pekińskim placu Niebiańskiego Spokoju, ale blok sowiecki na tyle trzeszczał w szwach, że nie był zdolny do odwołania się do…
grudzień 1989 roku

Między terapią szokową a kunktatorstwem

Pod koniec grudnia 1989 roku Sejm uchwalił pakiet 10 ustaw, stanowiących trzon „planu Balcerowicza”, programu stabilizacji gospodarki i przestawienia jej na tory wolnorynkowe, przygotowany przez wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Była to dogmatyczna monetarystyczna terapia szokowa, generująca…
4 maja 1990 roku

Na czele Związku

Od 19 do 24 kwietnia obradował w Gdańsku II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Szefem Związku ponownie został Lech Wałęsa. Delegaci poparli postulat przyspieszenia zmian politycznych i gospodarczych, w tym ideę powszechnych i bezpośrednich wyborów prezydenta RP. 4 maja Komisja Krajowa wybierała swoje…
12 maja 1990 roku

Porozumienie Centrum

Tak wielki ruch społeczny, jakim była „Solidarność” musiał być wewnętrznie zróżnicowany. Te odmienności starano się w imię jedności zacierać, gdy Związek walczył o przetrwanie. Ale kiedy przeszedł do ofensywy, kiedy zaczął odgrywać rolę oficjalnej opozycji politycznej, stały się one nie do ukrycia. Pęknięcia,…
12 marca 1991 roku
BBN i rozstanie z Wałęsą

BBN i rozstanie z Wałęsą

Przyjeżdżając do Warszawy Lech Kaczyński sądził, że zostanie w Kancelarii Prezydenta ministrem bez teki, bowiem wszystkie wyższe stanowiska były…
od 23 grudnia 1991 roku do 4 czerwca 1992 roku

Rząd Jana Olszewskiego

Pierwsze wolne wybory do Sejmu nie wyłoniły prawdziwego zwycięzcy. UD zdobyła 62 mandaty, SLD – 60, PSL – 50, KPN – 51, Wyborcza Akcja Katolicka (głównie ZChN) – 49, Porozumienie Obywatelskie Centrum – 48, Konfederacja Polski Niepodległej – 46, Kongres Liberalno-Demokratyczny – 37, Porozumienie Ludowe – 28,…
od 14 lutego 1992 roku do 8 czerwca 1995 roku
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7 października 1991 roku zginął w wypadku samochodowym, w niewyjaśnionych okolicznościach, prof. Walerian Pańko, wybrany niecałe 5 miesięcy…
listopad 1995 roku

Prezydentura - pierwsze podejście

W czasie kiedy Lech Kaczyński przekształcał NIK w nowoczesne narzędzie kontroli państwowej w polskiej polityce zaszły duże zmiany. Podzielona centroprawica poniosła klęskę w przedterminowych wyborach parlamentarnych 1993 roku. Do Sejmu weszła tylko „niepodległościowa” KPN i prowałęsowski Bezpartyjny Blok Wspierania…
rok 1996

Z dala od zgiełku

Po odwołaniu ze stanowiska prezesa NIK i „prezydenckim” epizodzie Lech Kaczyński miał niezbyt miłe poczucie, że właśnie zamknął pewien etap swojego życia i już raczej nie wróci do wielkiej polityki. Znalezienie się Porozumienia Centrum – partii, którą wymyślił wraz z bratem Jarosławem – poza parlamentem powodowało…
od 14 czerwca 2000 roku

Minister sprawiedliwości

Kiedy Lech Kaczyński oddawał się pracy naukowej, w polskiej polityce doszło do znaczących wydarzeń. W 1997 roku, po czterech latach rządów postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, władzę przejęła strona posolidarnościowa. Rząd utworzyła zwycięska Akcja Wyborcza…
4 lipca 2001 roku

Polityczny wiatr w żagle… i dymisja

Popularność, jaką zdobył Lech Kaczyński na stanowisku ministra sprawiedliwości, stwarzała szansę jego ulegającemu coraz większej marginalizacji macierzystemu środowisku ideowemu na powrót do wielkiej polityki. Tej nadarzającej się okazji Jarosław Kaczyński nie omieszkał wykorzystać. Postanowił przejąć inicjatywę,…
23 września 2001 roku

Ponownie w Sejmie

Dymisja nie zaszkodziła Lechowi Kaczyńskiemu. Mógł się teraz poświęcić bez reszty promowaniu Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza że kampania wyborcza była już blisko. W wyborach 23 września 2001 r. triumfowała postkomunistyczna lewica, uzyskując aż 41 procent głosów. Przy urnach Polacy dobitnie pokazali, co myśleli o…
jesień 2002 roku

Bitwa o warszawski Ratusz

Uchwalona 20 czerwca 2002 roku ustawa, wprowadzająca bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, diametralnie zmieniła podejście do wyborów samorządowych w Warszawie. Odtąd prezydenta stolicy mieli wybierać mieszkańcy, a nie jak dotychczas stołeczni radni. To, teraz już bardzo prestiżowe stanowisko,…
lata 2002–2005
Prezydent Warszawy

Prezydent Warszawy

„To, czego udało mi się wtedy w stolicy dokonać, uważam za swój wielki sukces” – mówił Lech Kaczyński podsumowując z paroletniej perspektywy…
27 grudnia 2002 roku

Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika

Pod takim tytułem ukazał się 27 grudnia 2002 r. w „Gazecie Wyborczej” artykuł opisujący wizytę, jaką Adamowi Michnikowi złożył Lew Rywin. Miała ona miejsce 22 lipca 2002 r. Znany producent filmowy zaproponował wówczas redaktorowi naczelnemu tego dziennika, że za 17,5 miliona dolarów załatwi usunięcie z projektu…
od 31 lipca 2004 roku
Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

31 lipca 2004 roku o godzinie 10 tłumy odświętnie ubranych warszawiaków wypełniły trawnik na terenie byłej Elektrowni Tramwajowej przy ulicy…
19 marca 2005 roku

Piętro wyżej

Warszawska prezydentura uzmysłowiła Lechowi Kaczyńskiemu, że – jak to sam ujął – jest politykiem wybieralnym. Wtedy też po raz pierwszy zaczął myśleć na serio, że mógłby zawalczyć o coś więcej. Takie pomysły krążyły w PiS już wcześniej, ale on brał je bardziej za marzenia. Niemniej jednak warszawski ratusz był…
czerwiec–październik 2005 roku
Kampania prezydencka

Kampania prezydencka

Jesień 2005 r. była niepowtarzalna, bowiem po raz pierwszy zbiegły się w czasie wybory prezydenckie i parlamentarne. PiS i PO – które według…
23 października 2005 roku
Zadanie wykonane

Zadanie wykonane

Lech Kaczyński rozpoczął kampanię w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, i tam ją zakończył. Tyle, że Salę Kongresową zastąpiła Sala Marmurowa.…
23 grudnia 2005 roku
Zaprzysiężenie

Zaprzysiężenie

23 grudnia 2005 r. po godzinie 10, podczas uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, Lech Kaczyński, mając u boku żonę Marię, a za plecami…
Człowiek „Solidarności”

Człowiek „Solidarności”

Trzeciego dnia urzędowania na stanowisku prezydenta RP, Lech Kaczyński przyjął Komisję Krajową „Solidarności”. To spotkanie, pierwsze w kalendarzu…

Efekt uboczny, czyli niechciane zmiany

Każdy ma życie prywatne, ale osoby publiczne mają go mniej od innych. Reguła ta obejmuje także, a może przede wszystkim, prezydentów. Zostanie głową państwa jest bez wątpienia zwieńczeniem kariery politycznej i spełnieniem najskrytszych nieraz marzeń, ale obok sławy i splendoru oznacza niemałą rewolucję w życiu,…
9–10 lutego 2006 roku
W Waszyngtonie i Chicago

W Waszyngtonie i Chicago

To była pierwsza, nie licząc wyjazdu do Watykanu, podróż zagraniczna Lecha Kaczyńskiego jako głowy państwa. Dwudniowy pobyt za oceanem (9–10 lutego…
3 maja 2006 roku

Polityka orderowa i odznaczeniowa

W rocznicę uchwalenia pierwszej nowożytnej polskiej ustawy zasadniczej Lech Kaczyński udekorował Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem państwowym, Annę Walentynowicz, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka oraz Andrzeja Gwiazdę. Oprócz nich uhonorowanych za wybitne zasługi dla niepodległości Polski zostało tego…
5 maja 2006 roku

LPR i Samoobrona w rządzie

5 maja 2006 r. Lech Kaczyński wręczył nominacje na stanowisko wicepremiera Romanowi Giertychowi oraz Andrzejowi Lepperowi. Jednocześnie lider Ligi Polskich Rodzin został szefem resortu edukacji, a przewodniczący „Samoobrony” – ministerstwa rolnictwa. Powołania te były wynikiem porozumienia, jakie Prawo i…
13 czerwca 2006 roku

Przeciw korupcji

13 czerwca 2006 roku Lech Kaczyński podpisywał ustawę o utworzeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego z niekłamaną satysfakcją. Powołanie tego urzędu uważał bowiem za jeden z trzech „fundamentów zmiany moralnej w Polsce”. Pozostałymi były: ustawa o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz ustawa lustracyjna.…
10 lipca 2006 roku
Brat premierem

Brat premierem

10 lipca 2006 r. był upragnionym momentem w życiu Lecha Kaczyńskiego: wreszcie dopiął swego i 10 lipca 2006 roku mógł wręczyć swemu bratu nominację…
30 września 2006 roku
Likwidacja WSI

Likwidacja WSI

Wojskowe Służby Informacyjne były jedyną wywodzącą się z PRL służbą specjalną, której funkcjonariusze nie przeszli weryfikacji. Ich likwidacja i…

O miejsce Polski w Europie

Podczas odbywającej się 13 listopada 2006 r. w Brukseli Rady UE Polska miała mocne wejście. Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga zapowiedziała polskie weto wobec przyznania Komisji Europejskiej mandatu negocjacyjnego do rozmów z Rosją w sprawie nowego Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy. W ten sposób…

Stosunki z Berlinem

Obejmując przewodnictwo Unii Europejskiej Niemcy za swój główny cel obrały reanimowanie traktatu konstytucyjnego, odrzuconego w 2005 roku w referendach przez Francuzów i Holendrów. Forsowały okrojoną wersję traktatu, który wprowadzał korzystny dla nich system podejmowania decyzji – głosowanie podwójną większością.…
25 marca 2007 roku

Niedoskonała pięćdziesięciolatka

W czasie niemieckiej prezydencji, zjednoczona Europa świętowała 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, czyli utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki dzisiejszej Unii. Dzień 25 marca 2007 r. w Berlinie był dobrym momentem, aby z jednej strony podsumować dorobek europejskiej integracji, a z…
12 kwietnia 2007 roku

Agenci – tak! Lustracja – nie!

Podczas prac parlamentarnych nad nową ustawą lustracyjną różne ośrodki wnosiły do niej swoje poprawki. Senatorzy rozszerzyli krąg podlegających sprawdzaniu osób o naukowców i dziennikarzy. Prezydent zaś chciał powrotu do składania oświadczeń lustracyjnych. Uchwalenie ustawy z tymi poprawkami rozsierdziło…
11 maja 2007 roku

Krakowski szczyt energetyczny

Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego było jednym z głównych celów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Chciał to osiągnąć przede wszystkim poprzez zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, które – mimo upływu prawie 17 lat od momentu zrzucenia przez Polskę jarzma komunizmu – w…
18 maja 2007 roku

Przeciwko odbudowie imperium

To był dobry dzień dla Polski. Podczas szczytu Unia–Rosja kanclerz Niemiec Angela Merkel postawiła kwestię rosyjskiego embarga nałożonego na polskie mięso, które w ten sposób stało się mięsem unijnym. Zapewne do tego by nie doszło, gdyby nie polski sprzeciw wobec rozpoczęcia przez Brukselę rozmów z Rosją na temat…

Jurata – miedzy wielkim światem a azylem

8 czerwca 2007 r. o godzinie 16.20 na lotnisku w Rębiechowie wylądował Air Force One z prezydentem Georgem Bushem na pokładzie. Czegoś takiego ani Gdańsk, ani Hel dotąd nie widział. Wizytę amerykańskiego prezydenta poprzedziły dwie misje przygotowawcze, a na lotnisku od rana bezpieczeństwa gościa pilnowało około 200…

Bój o traktat reformujący UE

W sobotę 23 czerwca 2007 r. o piątej nad ranem, po dwóch dniach i nocach wyczerpujących negocjacji, doszło do kompromisu – przywódcy państw unijnych uzgodnili podstawową treść dokumentu, mającego zastąpić odrzuconą w referendum przez Francuzów i Holendrów konstytucję europejską. Jej tekst był podstawą prac nad…
15 sierpnia 2007 roku
Warto być Polakiem

Warto być Polakiem

15 sierpnia 2007 r. – w dzień święta Wojska Polskiego i w rocznicę zwycięskiego zakończenia bitwy warszawskiej 1920 roku, odrzucenia spod Warszawy…
21 października 2007 roku

Platforma wygrywa wybory

W październikową niedzielę 21 października 2007 r. około trzeciej po południu państwo Kaczyńscy zjawili się w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 333 w Warszawie, by oddać głos w wyborach parlamentarnych. Prezydent nie szedł na nie z lekkim sercem. Uważał bowiem, że pod koniec kampanii szala zwycięstwa przechyliła się na…
kwiecień 2008 roku

Szczyt NATO w Bukareszcie

Lech Kaczyński był promotorem rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego o Gruzję i Ukrainę. Opowiadał się także za przyszłym członkostwem państw bałkańskich. Uważał, że polityka „otwartych drzwi” jest warunkiem skutecznego funkcjonowania tak Sojuszu, jak i Unii Europejskiej. Wejście doń postrzegał jako pierwszy krok…
Pierwsza para Rzeczypospolitej

Pierwsza para Rzeczypospolitej

28 kwietnia 2008 r., z okazji trzydziestej rocznicy ślubu, państwo Kaczyńscy udali się do jednej z restauracji przy placu Teatralnym na uroczystą…
sierpień 2008 roku
W obronie Gruzji

W obronie Gruzji

„Jesteśmy tutaj, żeby wyrazić całkowitą solidarność. Jesteśmy prezydentami pięciu państw: Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. Jesteśmy po to,…
listopad 2008 roku

Życie ludzkie nie jest towarem

Wetując 26 listopada 2008 r. trzy ustawy z pakietu ustaw zdrowotnych, uchwalonego przez rząd PO-PSL, Lech Kaczyński dał wyraz wierności idei Polski solidarnej. Spełniał więc w ten sposób swoje obietnice wyborcze. „Niejednokrotnie w trakcie spotkań przedwyborczych, w trakcie dyskusji z panem premierem Donaldem…
21 grudnia 2008 roku

Polityka pojednania

Tego dnia wieczorem Lech Kaczyński, jako pierwszy urzędujący po wojnie prezydent, odwiedził synagogę. Była to warszawska bóżnica imienia Nożyków. Uczestnicząc w niej w ceremonii rozpoczęcia święta Chanuka prezydent zapalił pierwszą święcę chanukiji, czyli specjalnego dziewięcioramiennego świecznika. Chanukowe świece…
22 maja 2009 roku

Między światowym kryzysem a przyszłością

Jednym z elementów wizerunku Lecha Kaczyńskiego, kreowanego przez jego przeciwników, była teza, że prezydent nie tylko zupełnie nie znał się na ekonomii, ale – co więcej – nie przykładał do niej żadnej wagi. Tymczasem w rzeczywistości było wręcz odwrotnie. Zjawiska gospodarcze bardzo go interesowały. Poświęcał im…
18 czerwca 2009 roku
Lech Kaczyński prywatnie

Lech Kaczyński prywatnie

18 czerwca 2009 r. prezydent skończył 60 lat. Prezydent, czyli kto? Jaki był prawdziwy Lech Kaczyński, ten który nie mógł się przebić przez…
28 sierpnia 2009 roku

III RP, czyli jak zagospodarowaliśmy naszą wolność

„Wizja 20 straconych lat jest niewątpliwie wizją zbyt ciemną” – mówił Lech Kaczyński podczas zorganizowanej przez „Solidarność” 28 sierpnia 2009 roku konferencji w 20. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności. Niechętne mu ośrodki lubowały się w przedstawianiu prezydenta jako człowieka zniewolonego przez…
wrzesień 2009 roku

O skuteczną politykę karną

18 września 2009 r. Lech Kaczyński odmówił złożenia podpisu pod nowelizacją ustawy o prokuraturze, która wprowadzała rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Tej, wprowadzonej pod hasłem ukrócenia nacisków politycznych na prokuratorów zmianie, prezydent był z gruntu przeciwny, mimo że…
27 września 2009 roku

Spadkobierca idei państwowej

„To piękne dziedzictwo, do którego wszyscy Polacy mają dzisiaj pełne prawo” – mówił Lech Kaczyński 27 września 2009 r. podczas obchodów 70. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, za którego początek został uznany dzień utworzenia przez generała Karaszewicza-Tokarzewskiego konspiracyjnej Służby Zwycięstwu…
10 października 2009 roku
W obronie prawa w stosunkach między narodami

W obronie prawa w stosunkach między narodami

Dokładnie w samo południe 10 października 2009 roku w obecności szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, przewodniczącego Parlamentu…
listopad 2009 roku

Lucień, czyli republika uczonych

27 listopada 2009 roku odbyło się ostatnie, jak się później okazało, lucieńskie spotkanie. Tym razem zaproszeni goście zastanawiali się „Czy PRL była państwem polskim”. Wprowadzające do dyskusji referaty wygłosili profesorowie Tadeusz Kowalik i Zdzisław Krasnodębski. Pierwsza debata tego cyklu seminariów,…
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 2009 roku
Czterołapi przyjaciele

Czterołapi przyjaciele

Nie, tego dnia źródła zbliżone do kręgów dobrze poinformowanych nie doniosły bynajmniej, że któreś z zamieszkujących Pałac Prezydencki stworzeń…

Prezydent, który przeszkadzał

Wygrywając wybory prezydenckie Lech Kaczyński po raz pierwszy znalazł się na głównym celowniku. Od tego momentu zaczął się w jego życiu czas zmasowanych ataków medialnych; wcześniej mainstreamowe środki przekazu nie zostawiały suchej nitki na Jarosławie. Apogeum tych napaści nastąpiło po wygranych przez Platformę…

Staroświecki pan w epoce PR

W sobotni wieczór 16 stycznia 2010 r., na charytatywnym balu dziennikarzy, piosenkarka i celebrytka Dorota Rabczewska, znana pod pseudonimem artystycznym jako „Doda”, pocałowała nieco zaskoczonego Lecha Kaczyńskiego w policzek. Tego mógł pozazdrościć prezydentowi niejeden polityk. O czymś takim mógł pomarzyć każdy…

Pamięci żołnierzy wyklętych

„Każdy naród musi mieć swoją pamięć, swoją historię i każdy naród musi pamiętać o swoich bohaterach. Pamiętamy i obiecujemy, że będziemy pamiętać” – mówił Lech Kaczyński. Jednym z najistotniejszych rysów jego prezydentury był program przywracania pamięci. Polityka odznaczeniowa stanowiła jeden z elementów tego…
9 kwietnia 2010 roku

Katyń – kłamstwo i pojednanie

– „To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strzałem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundurów – kładziono w głębokich dołach” – tak zaczynała się ostatnia pisemna wersja przemówienia, które Lech Kaczyński miał wygłosić na cmentarzu ofiar zbrodni…
10 kwietnia 2010 roku
Ostatni lot

Ostatni lot

Dwadzieścia po ósmej Lech Kaczyński zadzwonił z pokładu samolotu po raz ostatni – do brata, by powiedzieć, że u niego wszystko w porządku i…
10 kwietnia 2010 roku
Oni zginęli w katastrofie

Oni zginęli w katastrofie

Lech Kaczyński, Prezydent RP Maria Kaczyńska, małżonka Prezydenta RP Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie Joanna Agacka-Indecka, Prezes…
10–18 kwietnia 2010 roku
Polska w żałobie

Polska w żałobie

W niedzielę 11 kwietnia 2010 r. trumna z ciałem prezydenta wróciła do kraju. Na zasłaną kwiatami trasę przejazdu konduktu z ciałem Lecha…
18.06.1949
1970 | 1971
1981 | 1982
| 1989
2005 | 2006
10.04.2010

Pierwsza Dama

Maria Kaczyńska

Córka Lidii z domu Piszczako (1916–2004) i Czesława Mackiewiczów (1910–1976). Po II wojnie światowej Jej rodzina została wysiedlona z Wileńszczyzny. Czesław Mackiewicz walczył w wileńskiej Armii Krajowej, pierwszy z jego braci, Witold, w szeregach II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Monte Cassino, drugi brat został zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Pierwsze lata dzieciństwa Maria Kaczyńska spędziła w leśniczówce w Borach Tucholskich. Powodem przeprowadzki do Rabki Zdrój była Jej wrodzona wada serca. Tam ukończyła szkołę podstawową, a w latach 1957–1961 uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera (1957–1961). Po maturze, w latach 1961–1966, studiowała handel zagraniczny (specjalność: transport morski) w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Uzyskała tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Morskim w Gdańsku w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie przeprowadzała badania perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie. Swojego męża. Lecha Kaczyńskiego, poznała w 1976 roku przez wspólnych znajomych. Dwa lata później pobrali się. Maria Kaczyńska po urodzeniu córki Marty zrezygnowała z pracy, zarabiała jako korepetytorka i tłumaczka. Była dla męża wielkim wsparciem na każdym etapie Jego kariery politycznej. Od 2005 roku Pierwsza Dama zajęła się działalnością charytatywną. Reprezentowała także głowę państwa polskiego jako Specjalny Wysłannik Prezydenta RP. Znała cztery języki – angielski, francuski, rosyjski, hiszpański. Mimo wielu obowiązków najważniejsza pozostawała dla Niej rodzina – mąż, córka i dwie wnuczki – Ewa i Martyna.

Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.

Kalendarium

W tym miejscu w przyszłości będą mogli Państwo znaleźć obszerne informacje, materiały i dokumenty dotyczące Lecha Kaczyńskiego. Naszym marzeniem jest, aby jawna dokumentacja z takich instytucji jak Kancelaria Prezydenta RP, Urząd m.st. Warszawy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Najwyższa Izba Kontroli czy Uniwersytet Gdański, związana z działalnością publiczną Lecha Kaczyńskiego, stała się dostępna dla wszystkich.
Mamy nadzieję, że będzie to również miejsce, w którym – z Państwa pomocą – w pełni pokażemy, jakim człowiekiem był Lech Kaczyński. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą: przesyłajcie nam wszelkie listy, wspomnienia, zdjęcia, autografy, pamiątki – to wszystko, co wiąże się nie tylko w sposób bezpośredni, ale i pośredni, z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim

Razem stwórzmy kalendarium Jego życia!

Posiadasz ciekawe materiały? Napisz do nas

O serwisie

Redakcja serwisu internetowego LechKaczynski.org
redakcja@lechkaczynski.org

Właściciel serwisu:
Fundacja Nowy Kierunek
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
kontakt@nowykierunek.org
www.nowykierunek.org

Publikacje i materiały zamieszczone w serwisie LechKaczynski.org, jak również ich fragmenty (zdjęcia, tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez uprzedniego zezwolenia dysponentów praw autorskich.

Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.